Trịnh Đình Chiến cần tìm họ hàng là họ Trịnh ở Tiên Lữ, Hưng Yên.
Tôi là Trịnh Đình Chiến, trú taị 16 Hàn Thuyên ,phường Vị hoàng, Nam Định.Tôi cần tìm họ hàng là họ Trịnh ở Tiên Lữ, Hưng Yên. Ai biết ông nội tôi là Trịnh Đình Giáp hay Trịnh Văn Giáp và chị gái ông nội là Trịnh Thị Phượng ở Tiên Lữ ,Hưng Yên. Sinh sống tại 31 Hạ Lý - Hải Phòng, từ năm 1940 đến năm 1947 xơ tán về Nam Định.

Tôi là Trịnh Đình Chiến, trú taị 16 Hàn Thuyên ,phường Vị hoàng, Nam Định.Tôi cần tìm họ hàng là họ Trịnh ở Tiên Lữ, Hưng Yên.

 

Ai biết ông nội tôi là Trịnh Đình Giáp hay Trịnh Văn Giáp và chị gái ông nội là Trịnh Thị Phượng ở Tiên Lữ ,Hưng Yên.  Sinh sống tại  31 Hạ Lý - Hải Phòng, từ năm 1940 đến năm 1947 xơ tán về Nam Định.

 

Trong thời gian này ông nội tôi đi tản cư ở miền nam để lại bố tôi là Trịnh Văn Ất và chị ông nội là bà Trịnh Thị Phượng  và cô tôi là Trịnh Thị Bính.

 

Nay mọi người đã mất tôi muốn tìm lại họ hàng. Ai biết nhắn dùm đến số điện thoại: Trịnh Đình Chiến - 098 204 1595.

 

Gia đình xin chân thành cảm ơn.

 

nguyentrang89sp@gmail.com

  • Góp ý kiến
  • Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm
  • Sách và tư liệu
  • Kết nối gia phả
  • Hội đồng Họ Trịnh phía Nam